Aktuellt

Tallbackkottarnas

Förskola och Fritidshem

 Alla barn föds rika och intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen

Välkommen till Tallbackkottarnas förskola!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tallbackkottarnas förskola och fritidshem etablerades 2000 och är en av Kalix kommuns första föräldraägda förskolor. Vi driver vår förskola med målet att låta barnen växa och lära, göra dem trygga i sig själva, hänsynsfulla mot andra och ge dem en grundläggande kärlek till naturen.

 

Förskolan ligger på gården Tallbacken i Bondersbyn, uppe på en höjd med utsikt över Kalixälven. Utemiljön, med egen fin naturgård, närheten till skogen, ängsmarken och älven, skapar en perfekt pedagogisk miljö där lek, upptäckande och lärande vävs ihop med naturens årstidsskiftningar.

 

På gården finns en teknikboda där vi snickrar, konstruerar och målar. Vi har också en stor loge som används för lek och spel året runt.

 

I år (2019) består gruppen av 10 förskolebarn och 4 fritidsbarn. Pedagogerna är tre till antalet och alla arbetar heltid. Den främsta fördelen med en mindre grupp är att alla barn blir sedda och bekräftade, både av personalen och av de andra barnens föräldrar. Våra öppettider är 6.00-18.00. Finns behov av ytterligare öppethållande tas kontakt med förskolechef.

 

Förskolans läge gör att vi kan vara ett alternativ för er som åker till eller från Kalix i riktning mot till exempel Morjärv eller Töre. Även för er som pendlar till Luleå kan Tallbacken vara en bra lösning. Tveka inte att kontakta oss om ni är intresserade av vår verksamhet och vill veta mer!

 

Kontakt


Bondersbyn 220

952 92 Kalix


Telefon förskolan:

070-632 71 20


Epost:

tallbackkottarna@live.se


Telefon ordförande:

Marcus Strömbäck Hjärne

070-669 94 05


Telefon rektor:

Maria Sandin Åström

070-222 15 59